DLACZEGO WARTO BYĆ EKO?

Segreguj szkło

Każda tona przerobionego szkła w porównianiu do wyprodukowania go „od podstaw” pozwala ograniczyć:

^

zużycie energii o 25-30%,

^

zużycie wody o 50%,

^

emisję zanieczyszczeń do powietrza o 15-20%,

^

ilość odpadów przemysłowych o 97%.

Segreguj makulaturę.

Produkcja tony papieru z recyklingu w stosunku do wyprodukowania nowego papieru pozwala ograniczyć:

^

zużycie energii o około 75%,

^

zużycie około 1470 litrów ropy,

^

zużycie 26 tysięcy litrów wody,

^

ilość ścieków o 35% i zanieczyszczenia powietrza o 75%,

^

7 m3 na składowisku.

Segreguj aluminium.

Jedna tona aluminium z odzysku pozwala ograniczyć:

^

4 tony boksytów,

^

700 kg ropy naftowej,

^

zanieczyszczenie powietrza o 95%,

^

zanieczyszczenie wód o 97%,

^

zużycie energii o 95%

Wyrzucaj zużyte baterie i akumulatory jedynie w wyznaczonych miejscach.

Jedna mała bateria może skazić 1 m3 gleby oraz 140 litrów wody. W Polsce sprzedaje się około 7 tysięcy ton baterii rocznie, a do recykingu trafia jedynie 5%

Składowanie na wysypisku oprócz zanieczyszczenia środowiska skutkuje również marnotrawstwem cennych metali (niklu, srebra i kobaltu) będących składnikami baterii, które można wykorzystać ponownie.

Zminimalizuj zużycie środków chwasto- i owadobójczych

Mogą one zabić wiele pożytecznych stworzeń i roślin, zwłaszcza jeśli przedostaną się do stawów i strumieni. Istnieje wiele rozwiązań alternatywnych. Chwasty polane wrzątkiem w ciągu kilku godzin brązowieją i umierają. Nie ma toksycznych pozostałości, a teren jest bezpieczny i od razu nadaje się do zabawy dla dzieci. 

Wyściółkuj ziemię wokół roślin — zarówno doniczkowych w domu, jak i ogrodowych. Zapobiega to szerzeniu się chwastów, nagrzewaniu się podłoża i nadmiernemu zagęszczaniu gleby, a także ogranicza parowanie. Bądź pomysłowy i wykorzystaj takie materiały jak: kamyki, pokruszoną korę, żwir, łuski kakaowe, dekoracyjne szyszki sosnowe, marmurki, potłuczoną ceramikę, ściętą trawę albo kompost z liści. Warstwa ta nie powinna przylegać do łodyg, bo zaczną butwieć w zimie.

Kompostuj

Do kompostowania nadają się wszystkie odpadki organiczne z gospodarstwa domowego: obierki, resztki kuchenne (oprócz mięsa, ryb i kości), fusy z herbaty i kawy, popiół z kominka, zawartość odkurzacza, pocięty papier (oprócz gazet) oraz wszystkie odpady pochodzenia roślinnego z ogrodu.

Produkty z papieru nienadające się do recyklingu jak chusteczki higieniczne, serwetki i opakowania po jajkach można dodawać do kompostu. Ich włókna nasycą kompost powietrzem i przyczynią się do rozwoju rozkłądających go mikroorganizmów.

0 komentarzy