Czy wiesz, że…

Zmywarka zmyje tą samą ilością wody 3

razy więcej naczyń niż podczas zmywania ręcznego – zużywając przy tym połowę energii niezbędnej do podgrzania wody. Zamiast zmywać naczynia ręcznie warto zainwestować w zmywarkę. Zużycie wody w dobrych modelach zmywarek sięga tylko 36 litrów na cykl. By umyć ręcznie (pod bieżącą wodą w zlewie) tę samą ilość naczyń zużyjemy ponad 100 litrów.

Gotowanie bez pokrywki to strata od 25 do 30% energii, która jest potrzebna do ugotowania posiłku? Szybkowary i garnki do gotowania na parze są jeszcze wydajniejsze – oszczędności sięgają 70%!

Wyłączenie trybu stand-by w urządzeniach sprawi, że zaoszczędzisz do 50% energii urządzenia, które trzymasz w trybie czuwania. Urządzenia te pochłaniają w sumie 20% dobowego zużycia prądu! Dlatego powinniśmy nauczyć się je wyłączać na noc i na czas, gdy nie ma nas w domu.

Każdy mieszkaniec Polski przeciętnie w ciągu roku wytwarza 300 kg śmieci? W skali kraju daje to rocznie około 12 mln ton odpadów.

W statystycznej Polskiej gminie poziom selektywnej zbiórki odpadów wynosi 2 do 5%? W Szwecji czy Niemczech to około 80-90%.

Pralka o najwyższej klasie energetycznej A++ zużywa o 30-40% mniej energii w stosunku do starych modeli niższych klas.

Ponad 90% energii zużywanej przez drukarkę zużywa tryb czuwania. Pozostałe 10% to drukowanie.

Wodooszczędne głowice prysznicowe i końcówki do kranu (perlatory) pozwalają zaoszczędzić do około 50 % wody. Po zamontowaniu napowietrzacza lub ogranicznika przepływu wody w kranie strumień będzie się wydawał silniejszy, ale będzie zawierał mniej wody, a więcej powietrza.

Recykling opakowań aluminiowych w Polsce wynosi około 70%. Wykorzystanie odpadów aluminiowych jest bardzo ważne, gdyż jego produkcja ze złóż boksytu wiąże się ze skażeniem gleby, wód i powietrza.

Tworzywa sztuczne, pozyskiwane z przerobu ropy naftowej, są groźne dla środowiska naturalnego, gdyż ich proces rozkładu wynosi kilka tysięcy lat? Porzucone, niezagospodarowane odpady uwalniają toksyczne substancje, które przenikają do gleb i wód gruntowych. Niebezpieczne jest również spalanie tworzyw sztucznych, gdyż w wyniku tego powstają substancje trujące.

 

Lodówko-zamrażarka klasy A++ zużywa 45% energii mniej niż lodówka klasy A? Natomiast sama lodówka klasy A jest oszczędniejsza od modelu sprzed 10 lat o 75 %! Ważne jest również regularne rozmrażanie, najlepiej co pół roku. Już 5 milimetrowa warstwa szronu zwiększa zużycie energii o 30 %.

 

Żarówki energooszczędne zużywają ponad 5 razy mniej prądu niż zwykłe? Gdy zwykła żarówka zużywa 60 Wat, energooszczędna pobierze tylko 12 Wat (dla żarówki 40 Watowej jest to odpowiednio 8 Wat) – przy tekiej samej efektywności świetlnej.

 

Tradycyjne żarówki wydzielają mało światła, a dużo ciepła? Żarówki wolframowe na światło przekształcają 5% energii elektrycznej, pozostałe 95% marnotrawione jest w postaci strat przewodzenia i promieniowania cieplnego.

 

Wyprodukowanie tony papieru wymaga zużycia 3 ton drewna? Około 55% papieru jest wykonane z włókien po raz pierwszy użytych do produkcji papieru (tzn. nie pochodzi z recyklingu).

 

Globalne zużycie papieru w latach 1950-2000 wzrosło sześciokrotnie? Do 2010 miało wzrosnąć o kolejne 50%.

 

Podczas pieczenia w piekarniku 78% energii cieplnej jest wypuszczane do otoczenia? Rozgrzanie piekarnika pochłania 15% energii, apieczenie jedynie 7%.

 

Chłodziarko-zamrażarka jest najbardziej energożernym urządzeniem w domu? Zużywa aż 28% całkowitej energii zużywanej w domu. Najmniej energii bo tylko 0,5% zużywa zmywarka do naczyń.

 

Produkcja pieluch wielorazowych wymaga 4 razy mniej surowców i 1,5 razy mniej energii i wody. Pielucha jednorazowa służy maksymalnie kilka godzin. Pielucha wielorazowa jest użytkowana średnio 200 razy. Rozkład pieluchy jednorazowej trwa średnio 300 lat. W ciągu 2,5 roku dziecko zużywa ponad 4500 pieluch wyrzucanych na śmietnik = 820kg = 35 m³. Pielucha wielorazowa rozkłada się w ciągu 6 miesięcy. Ponadto może być używana dla drugiego czy trzeciego dziecka. Belgijskie badania potwierdzają, że użytkowanie pieluch wielorazowych zmniejsza objętość domowych odpadów o 9%.

 

W pieluchach jednorazowych znaleziono substancje toksyczne i rakotwórcze, jak polichloropren, furan i dioksyny, benzol, TBT. Ponadto nieoddychające tworzywa powodują wzrost temperatury moszny chłopców z 34° do 37°. Angielskie badania wiążą ten fakt ze wzrostem niepłodności u mężczyzn w Europie Zachodniej.

 

Wydatek na jedną pieluszkę wielorazową zwraca się po 10 dniach! Innymi słowy – w ciągu 10 dni zużyjecie tyle jednorazówek, że z powodzeniem możecie kupić za tę kwotę pieluszkę wielorazową.

0 komentarzy

Join

Work With Me